Werkvormen

  • Counseling: een psychologische gespreksvorm. Het richt zich onder andere op het verkrijgen van inzicht, het leren hanteren en/of oplossen van problemen en het ontwikkelen van zelfkennis en vaardigheden.
  • Traumatherapie (Somatic Experiencing): lichaamsgerichte traumatherapie
  • ACT: Acceptance and Commitment Therapie; een methode om flexibeler met je gedachten om te leren gaan. 
  • Lichaamsbewustzijn: een gerichte aandacht in het lichaam om gevoelens en (spannings)signalen te leren herkennen.
  • Bio-energetica: het vrijmaken van lichaamsspanningen door het doen van oefeningen.
  • Ademtechnieken: door bewuster en dieper te ademen kunnen gevoelens herkend worden en kan ontspanning ontstaan.
  • Gestalt: door middel van ruimtelijke oefeningen kan inzicht worden verkregen in gevoelens en gedrag, welke al dan niet samenhangen met belangrijke personen in je leven.
  • Psychodrama: het in beeld brengen van situaties om inzicht te krijgen in je eigen functioneren.
  • Ontspanningsoefeningen: oefeningen om bewust te leren ontspannen.
  • Mindfulness: aandachtsoefeningen om meer in het hier en nu te leren leven en te komen tot acceptatie en compassie.