Tarieven

De prijs voor een individuele sessie bedraagt € 85. 

Een sessie duurt 1 uur met een maximale uitloop van 15 minuten.

Een aantal zorgverzekeringen vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten wanneer u een aanvullende verzekering heeft. Onder alternatieve geneeswijzen vindt u het bedrag dat u vergoed krijgt.

Zorgverzekeringen stellen strenge eisen aan hulpverleners die onder de noemer alternatieve geneeswijzen vallen. Hulpverleners dienen daarvoor aangesloten te zijn bij een door de verzekering erkende beroepsvereniging.

Ik ben lid van de volgende beroepsorganisaties:

Mogelijk is uw werkgever bereid om bij te dragen in de kosten of deze geheel voor zijn rekening te nemen.