Klachten

Om lid te kunnen zijn van beroepsverengingen dient een hulpverlener zich aan de gedragscode te houden die de beroepsvereniging voorschrijft.

Onverhoopt kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en meent een klacht te moeten indienen.

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens of rond de behandeling, kunt u het volgende doen:

  • U meldt dit bij mij zodat we in een gesprek tot verheldering en een oplossing kunnen komen.
  • U neemt contact op met het de klachtenfunctionaris van de NFG. Hier wordt onderzocht of bemiddeling mogelijk is of dat een klachtenprocedure via de Wkkgz moet worden gestart.