ACT

ACT is een afkorting van Acceptance and Commitment Therapie. Je spreekt ACT uit als één woord.

Het model van ACT bevat zes zuilen. Zes verschillende ingangen om met je probleem aan de slag te gaan. Elk van de zes zuilen komt aan bod in de behandeling.

Met ACT leer je om:

  • op een zachtaardige manier om te gaan met vervelende gedachten, gevoelens en situaties 
  • meer afstand te nemen van lastige gedachten zodat deze je minder snel zullen raken.
  • je aandacht te richten op wat zich in het nu afspeelt, i.p.v. te blijven piekeren
  • een meer vriendelijke en milde relatie met jezelf aan te gaan
  • je waarden, dat wat werkelijk belangrijk voor je is, te ontdekken
  • dingen te gaan ondernemen op basis van jouw waarden.

ACT leert je om flexibeler met je gedachten om te gaan. Hierdoor kom je flexibeler in het leven te staan.

Wanneer je flexibeler in het leven staat, laat je je niet meer leiden door je angsten en bezwaren maar laat je je leiden door wat voor jou belangrijk is.

Je laten leiden door wat voor jou belangrijk is, maakt je leven waardevoller.